Dom znajduje się nad samym jeziorem Wierzbowskim z prywatnym pomostem. Mazury nie potrzebują reklamy. Malownicze ukształtowanie terenu poprzecinanego pagórkami i dolinami rzek, rozległe kompleksy leśne, a przede wszystkim setki jezior przesądzają o ogromnej popularności tego regionu. Nieprzeciętne walory przyrodnicze, uroki krajobrazu, wspaniały klimat to cechy charakterystyczne Mazur.